Educatie

Een goed educatief programma binnen onze vereniging zal verschillende voordelen bieden voor zowel individuele leden als de vereniging als geheel.

Doelen:

 1. Veiligheid en blessurepreventie.
 2. Effectiviteit van training.
 3. Betrokkenheid en motivatie.
 4. Community-building.
 5. Kennisoverdracht.
 6. Continu leren.
 7. Professionalisering

 

Samengevat draagt een goed educatief programma bij aan de algehele kwaliteit van onze vereniging, waarbij de nadruk ligt op veiligheid, effectiviteit, motivatie, kennisoverdracht en gemeenschapsopbouw.

Coaches

Meer hierover later..

Atleten

Meer hierover later..

Anti-doping

Binnen onze vereniging gaan we voor een zuivere sport. 

Onze ultieme doelstelling is een dopingvrije omgeving te creëren, waarin atleten op een veilige manier het beste van zich kunnen geven.

Dit gaan we doen door:

 1. Voorlichting: We zorgen ervoor dat alle leden van de vereniging goed geïnformeerd zijn over doping, de mogelijke gevolgen ervan en de regels omtrent anti-doping. Het verstrekken van educatieve materialen en het organiseren van voorlichtingssessies kan helpen bij bewustwording.
 2. Duidelijk beleid: We ontwikkelen een duidelijk en beknopt anti-dopingbeleid. 
 3. Dopingcontroles: We gaan samenwerken met relevante anti-dopingorganisaties om dopingcontroles mogelijk te maken. 
 4. Samenwerking met autoriteiten: We gaan samenwerken met nationale en internationale anti-dopinginstanties om te voldoen aan de geldende regelgeving en normen. 
 5. Ondersteuning en begeleiding: We gaan ondersteuning en begeleiding bieden aan atleten om hen te helpen op een gezonde manier hun prestaties te verbeteren zonder toevlucht te nemen tot doping. 
 6. Transparantie: We streven naar transparantie over ons anti-dopingbeleid en de maatregelen die worden genomen om een dopingvrije sportomgeving te waarborgen.  

Technical Officials

Een goede opleiding is van cruciaal belang voor een technical official om verschillende redenen:

 1. Algemene regels en Interpretatie:
  • Een grondige opleiding voor technical officials voorziet hen van diepgaande kennis van de regels en voorschriften die van toepassing zijn op functionele fitnesswedstrijden. Dit stelt hen in staat om de regels correct toe te passen en eventuele onregelmatigheden op te merken tijdens de competities.
 2. Consistentie en Uniformiteit:
  • Een gestandaardiseerde opleiding zorgt ervoor dat alle technical officials dezelfde interpretatie hebben van de regels. Dit helpt bij het handhaven van consistentie en uniformiteit in beslissingen en beoordelingen, wat essentieel is voor een eerlijk verloop van de wedstrijden.
 3. Veiligheid:
  • Technische officials moeten ook op de hoogte zijn van veiligheidsvoorschriften en -procedures om ervoor te zorgen dat alle deelnemers beschermd zijn tijdens de wedstrijden
 4. Professionaliteit:
  • Een gedegen opleiding draagt bij aan de professionaliteit van de technical officials. Dit omvat niet alleen kennis van de regels, maar ook communicatievaardigheden, het vermogen om beslissingen op een objectieve manier te nemen en effectieve interactie met deelnemers, coaches en andere officials.
 5. Evolutie van de Sport:
  • Functionele fitness is een dynamische sport die voortdurend evolueert. Een goede opleiding stelt officials in staat om bij te blijven met de laatste ontwikkelingen in de sport en zich aan te passen aan nieuwe regels en standaarden.
 6. Vertrouwen van de community:
  • Een community zal meer vertrouwen hebben in de integriteit van wedstrijden en de beslissingen van officials als deze goed zijn opgeleid. Dit vertrouwen is essentieel voor het succes en de geloofwaardigheid van de sportfederatie.

 

2024 doelstellingen:

 1. Technical officials iF3 LEVEL 1 seminar.
 2. De iF3 online test.
 3. De iF3 onsite evaluatie.